24 June 2010

โน๊ตสากล เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน (G Major)

โน๊ตเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน G Major เฉพาะตัวโน๊ตดนตรีสากล ไม่มีเนื้อเพลง จังหวะ ระหว่างของตัวโน๊ตจะเท่ากันตามจังหวะของแต่ละตัว ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเหมือนในกรณีที่มีเนื้อร้อง จะทำให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน

1 comment:

 1. ราย นามผู้ขับร้องเพลง พ่อแ่ห่งแผ่นดิน จำนวนทั้งหมด 81 ท่าน

  นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน

  1. สุเทพ วงศ์กำแหง
  2. ชรินทร์ นันทนาคร
  3. ธานินทร์ อินทรเทพ
  4. วินัย พันธุรักษ์
  5. มีศักดิ์ นาครัตน์
  6. ชรัมภ์ เทพชัย
  7. สเกน สุทธิวงศ์
  8. พรเทพ เทพชัย
  9. ศักดา อิทธิชัย
  10. นิทัศน์ ละอองศรี
  11. อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
  12. มนตรี สีหเทพ
  13. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
  14. ฉัตรชัย ภู่โชติ
  15. นนทวรรธน์ ภู่โชติ
  16. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
  17. เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
  18. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
  19. ธงไชย แมคอินไตย์
  20. พันกร บุญยะจินดา
  21. พรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร)
  22. รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
  23. วิชัย ปุญญะยันต์
  24. วิภู กำเนิดดี
  25. ศรราม เทพพิทักษ์
  26. เศรษฐา ศิระฉายา
  27. สบไชย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
  28. สมา สวยสด
  29. สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
  30. สุรชัย สมบัติเจริญ
  31. เสรี รุ่งสว่าง
  32. พลพล พลกองเส็ง
  33. ชรัส เฟื่องอารมณ์
  34. วิรุจน์ สโรบล
  35. เอดเวอร์ด แวนโซ
  36. สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)
  37. มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
  38. ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
  39. จารึก วิริยะกิจ
  40. วสุ แสงสิงแก้ว
  41. ธานี พูนสุวรรณ

  นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน

  1. สวลี ผกาพันธ์
  2. รวงทอง ทองลั่นทม
  3. จินตนา สุขสถิตย์
  4. ขวัญรวี กาญจนะผลิน
  5. จิตติมา เจือใจ
  6. โฉมฉาย อรุณฉาน
  7. ดาวใจ ไพจิตร
  8. ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล
  9. นันทวัน เมฆใหญ่
  10. แพทย์หญิงพัน ทิวา สินรัชตานันท์
  11. ลินจง บุญนากรินทร์
  12. ศรวณี โพธิเทศ
  13. อุมาพร บัวพึ่ง
  14. อุไรวรรณ ทรงงาม
  15. ธุรดี อารีรอบ
  16. พรทิพย์ พันตาวงษ์
  17. ภัทรภร บัวก้านทอง
  18. สุพรรณี โคตรสุโน
  19. สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์
  20. กรรณิการ์ อารีสมาน
  21. กัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
  22. ฉันทนา กิติยพันธ์
  23. ธนพร แวกประยูร (ปาน)
  24. ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
  25. นนทิยา จิวบางป่า
  26. พัชริดา วัฒนา
  27. สุดา ชื่นบาน
  28. เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
  29. อรวรรณ วิเศษพงศ์
  30. อรวี สัจจานนท์
  31. อิสริยา คูประเสริฐ
  32. นภาดา สุขกฤต
  33. สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
  34. สิรินทรา นิยากร
  35. จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
  36. วงจันทร์ ไพโรจน์
  37. ภัคประวีร์ ทองแย้ม
  38. กรองทอง ทัศนพันธุ์
  39. ศิริพร อยู่ยอด
  40. แคทลียา ศริสวัสดิ์

  ข้อมูล เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ReplyDelete